Bruchfeld, Levine: …om detta må ni berätta…

  • 0 kr

Unfortunately, the product is out of stock.

Article Number: 7818
Share

En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933–1945. Med hjälp av fakta, dikter, citat och vittnesmål visar författarna Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine en bild av hur det ofattbara blev verklighet. 

Boken handlar om vad människor är i stånd att göra mot andra människor när demokratins värden bryts ner och ersätts av hatets och våldets ideologi.

Tillgänglig på flera språk. Gratis mot porto.