Brinkemo, Lundberg: Klanen

  • 79 kr
Article Number: 7581
Share

Är klanen ett hot mot individens rättigheter? Är det liberalt att tillåta klanbaserade enklaver?

Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige beskriver klansamhällen från antikens Grekland till dagens Sverige. En genomgående insikt är att den liberala demokratin utgår från individens rättigheter medan klansamhället bygger på att individen underkastas gemenskapen. Kan två så skilda ordningar någonsin förenas i samma stat? 


Format: Pocket
Antal sidor: 318

Medverkande: Per Brinkemo (författare, redaktör), Johan Lundberg (författare, redaktör), Nathan Shachar (författare), Lars Trädgårdh (författare), Tomas Lappalainen (författare), Joanne M Ferraro (författare), Jens Stillhoff Sörensen (författare), Anosh Ghasri (författare), Dennis Avorin (författare), Mark S Weiner (författare), Abdi-Noor Mohammed (författare), Richard Swartz (författare), Tom Sköld (översättare), Roland Poirier Martinsson (översättare), Lukas Möllersten (formgivare)