Edström: Mera mångfald i Botkyrka

  • 50 kr
Article Number: 2282
Share

Mångkulturellt centrum har följt policy- och praktikutvecklingen i Botkyrka kommuns mångfaldsarbete under 10 år. Chefer och nyanställda kommer till tals i rapporten som vänder sig till chefer i Botkyrka och andra offentliga organisationer. Utgiven 2009.