Edström, Morberg: Framtidens äldre

  • 50 kr
Article Number: 2036
Share

De Botkyrkabor som idag är äldre eller åldrande, är människor med andra erfarenheter, behov och livsvillkor än vad de hade, som åldrades för trttio år sedan.

Vård och omsorgsförvaltningen i Botkyrka ville därför lyssna efter vilka förväntningar och förhoppningar som finns bland dagens äldre och åldrande.

För att personalen ska utvecklas i sin professionalism vill man också bjuda in till ett djupare samtal om vad kultur och etnicitet har för betydelse för arbetet.

Detta häfte är avsett att användas som studiecirkelmaterial för omsorgspersonal.