Johansson: Mångnatur

  • 100 kr
Article Number: 2276
Share

Allemansrätten kan ses som en oskattbar tillgång för alla som lever i Sverige. Samtidigt finns det en risk att vårt sätt att tala om naturen styrs och präglas av alltför ensidiga "svenska" normer. Det är lätt att överskatta hur fritt tillgängligt och välgörande för alla det traditionella friluftslivet är. Boken ger en mängd olika infallsvinklar på natursyn och friluftsliv i ett mångkulturellt samhälle. 2006