Khamis, Eliwi, Bahmani: Handbok för samhällsbyggare

  • 50 kr
Article Number: 7539
Share

Boken är utgiven i samband med LSU och projektet DEMO. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella barn- och ungdomsorganisationer. De drev det treåriga demokratiprojektet DEMO – Demokrati, engagemang, medmänsklighet, organisering under 2013-2016. Syftet med projektet var att tillsammans med LSU:s medlemsorganisationer, lokala föreningar, skolor och mötesplatser för ungdomar utveckla metoder för att sprida de demokratiska värderingar som präglar det unga civilsamhället i Sverige. De ville också möta ungas engagemang, stärka dem i förståelsen om hur man går från tanke till handling och förenkla vägen till organisering.