Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, León Rosales: Om ras och vithet

  • 160 kr

Unfortunately, the product is out of stock.

Article Number: 2000
Share

Det finns rasistiska strukturer i dagens Sverige. Men flertalet av oss blundar gärna för både vithetens privilegier och den diskriminering som icke-vita svenskar utsätts för. Vår fysiska kropp påverkar hur vi blir bemötta, betraktade och behandlade. Därför måste vi börja tala om ras. Först då kan vi förstå de samhällsproblem som handlar om vardagsrasism, segregation och diskriminering. En bok som med inspiration i kritisk ras- och vithetsforskning skärskådar den svenska vardagen