Pripp: Företagande i minoritet

  • 160 kr

Unfortunately, the product is out of stock.

Article Number: 2059
Share

Vär, när och hur blir etnicitet relevant för en assyrisk eller syriansk företagare?

Den här studien handlar om hur assyriska och syrianska företagare i Södertälje förhåller sig till sin omgivning, inom och utanför den etniska gemenskapen.

Inom den egna gruppen finns nätverk baserade på familjeband och gemensamt ursprung som innebär möjligheter, men också förpliktelser. Vad betyder gemensam etnicitet jämfört med personliga egenskaper?

Utanför gruppen finns majoritetsamhället med dess kategoriseringar och förväntningar. Vad antas assyrier, syrianer eller invandrare göra och stå för?

Oscar Pripp är forskare och lärare vid Mångkulturellt centrum, Botkyrka och Södertörns högskola. Boken utgör hans doktorsavhandling i etnologi.