Magnusson: Svart gips, vitt folkhem?

  • 40 kr
Article Number: 2256
Share

Alla berättelser om världen går att berätta  genom föremål, brukar museifolk hävda. I vilken berättelse ingår gipsfigurer i svenska hem föreställande svarta kroppar? En essä om gipser och folkhemstankar från en uppväxt i Botkyrka på 60-talet.