Edström, Hyltén-Cavallius: Osmos - inkludering i kulturlivet

140 kr

"Vårt mål har varit att samla, sammanställa och analysera erfarenhetsbaserad kunskap kring arbetet med etnisk och kulturell mångfald från verksamheter på kulturinstitutioner i hela landet. Vi har velat samla goda exempel på metoder och angreppssätt som vi tror kan tjäna som inspiration och förebilder. Men vi vill också diskutera de insatser i verksamheterna där man stöter på problem."


Rapporten avslutas med ett antal råd som handlar om att:

  • utveckla metoder för urval och kvalitetssäkring
  • samverka med omvärlden
  • satsa på icke-hierarkiska mötesplatser, samt att
  • föra tankarna närmre handling i allt från strategiska platser till budget