Edström, Pilsch: En känsla av delaktighet

100 kr

Denna rapport redovisar hur underifrånperspektivet praktiserats i de sju kommuner som ingick i storstadssatsningen: Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje. 2005

Underifrånperspektivet har beskrivits som ett förhållningssätt och riktmärke för lokala politiker och tjänstemän i deras vardagliga arbete i de kommuner som omfattas av storstadspolitiken.