Hosseini-Kaladjahi: The Iranian community in Sweden

140 kr

The Iranian community in Sweden. Multidisciplinary perpectives är en antologi sammanställd av Hassan Hosseini-Kaladjahi, tidigare forskningsledare på Mångkulturellt centrum, om den iransk-svenska minoritetens migrationshistoria och integrationsprocess. I boken medverkar iransk-svenska akademiker från olika discipliner.