León Rosales: Om behovet att utveckla indikationer för ett kommunalt arbete mot diskriminering i Botkyrka

  • 50 kr
Artikelnummer: 2049
Dela

Alla individer i ett samhälle har rätt att behandlas jämlikt av myndigheter. Trots detta vet vi att diskriminering förekommer i många sammanhang. I rapporten argumenterar författaren för vikten att kommunerna utvecklar mätinstrument för att bevaka att medborgarna verkligen får tillgång till de kommunala tjänsterna på jämlika villkor. 

Studien har sin bakgrund i det arbete som bedrivs av nätverket Europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR), där Botkyrka ingår som medlem.