Pettersson, Ulfstrand: Mellan Påsk och Kadir

120 kr

Går det att fira på samma sätt som i ett tidigare hemland? Måste man göra förändringar och hur ser i så fall dessa ut? Ser firandet ut på ett visst sätt för att det är just i Sverige? 2007