Edström: Socialt arbete i Botkyrka


 

 


Vad är Botkyrka för en plats och krävs det något särskilt för att arbeta socialt där? Hur tillägnar man sig det kunnande som arbetet kräver och hur kan man föra kunskap vidare och lära av varandra? I det här studiematerialet får du möta socialarbetare med erfarenhet av socialt arbete i en kommun där såväl den svenska urbaniseringsprocessen som den internationella migrationen sätter stark prägel på det sociala arbetets vardag och utveckling.

Socialarbetarna berättar i texten om hur de tar sig an utmaningar och möjligheter i sitt arbete. Materialet bygger på intervjuer med socialsekreterare, där syftet har varit att sätta ord på erfarenheter som gör i mötet med brukare och andra som finns med i det sociala arbetets vardag.

Detta häfte är avsett för att användas som studiematerial för socialarbetare.Write a review