För kommuner och företag

För beställningar från kommuner och företag är det extra viktigt att se till att fakturaadress och referensnummer kommer med i beställningen. Kontrollera gärna orderbekräftelsen för att se att allt stämmer, och om inte så kontakta oss omgående.

Den 1 april 2019 trädde lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling i kraft. Enligt den ska även kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag som är upphandlande enheter kunna ta emot elektroniska fakturor och leverantörer ska skicka e-fakturor. Självklart erbjuder vi våra kunder möjlighet att få e-faktura. I kassan väljer du då att betala som företagskund, och e-faktura som betalalternativ. 

Vilka uppgifter som krävs på fakturan kan skilja sig från verksamheter, men nedan kan du se några av de vanligaste:

Organisationsnummer
GLN-nummer (13 siffror)
Fakturaadress
Leveransadress
Kontaktperson
Referenskod