León Rosales: Ett interkulturellt Botkyrka


 

 


Ett interkulturellt perspektiv handlar om att skapa förutsättningar för en kultur av demokratiska, inkluderande möten. En kommunal organisation behöver verka för detta på flera sätt. Dels genom ett medvetet fokus på bemötande och mellanmänskliga relationer, dels genom att granska och utveckla strukturer i organisationer.


Den här skriften ger en bas att stå på när det gäller bakgrunden till det interkulturella perspektivet och den ger också exempel på hur detta perspektiv kan integreras i en kommunal vardagspraktik.


Medverkande: René León Rosales (författare)
Format: Häftad
Språk: Svenska
Antal sidor: 36
Utgivningsår: 2016Write a review