Manga, Norell, Peralta: "Det är så orättvist"


 

 


Denna rapport söker svar på frågan med utgångspunkt i Coronatidsarkivet, en intervjusamling om 200 intervjuer som Mångkulturellt centrum genomförde vid två intervjutillfällen i juni/juli 2020 och i februari 2021. Uppdraget genomförs inom ramen för Folkhälsomyndighetens arbete med att följa konsekvenserna av covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder ur ett brett folkhälsoperspektiv. Mångkulturellt centrum (MKC) är en kommunal stiftelse vars uppdrag är att producera och sprida kunskap om de nya förutsättningar för demokratin som följer i spåren av migration och globalisering. Vi bedriver utbildning, forskning, bokutgivning, konstpedagogisk verkstad och specialbibliotek, samt anordnar utställningar, konferenser och offentliga samtal inom våra verksamhetsfält. Mångkulturellt centrum (MKC) är en kommunal stiftelse vars uppdrag är att producera och sprida kunskap om de nya förutsättningar för demokratin som följer i spåren av migration och globalisering.


Medverkande: Edda Manga (författare), Anja Norell (författare), Julia Peralta (författare), Linnea Frank (formgivning)
Format: Häftad
Språk: Svenska
Antal sidor: 74
Utgivningsår: 2022Write a review