Johansson: Mångnatur


 

 


Allemansrätten kan ses som en oskattbar tillgång för alla som lever i Sverige. Samtidigt finns det en risk att vårt sätt att tala om naturen styrs och präglas av alltför ensidiga "svenska" normer. Det är lätt att överskatta hur fritt tillgängligt och välgörande för alla det traditionella friluftslivet är. Boken ger en mängd olika infallsvinklar på natursyn och friluftsliv i ett mångkulturellt samhälle.


Medverkande: Ella Johansson (författare, redaktör), Magnus Öhlander (författare), Anders Unosson (författare), Sverker Sörlin (författare), Pernilla Ouis (författare), Malin Almsted (författare), Anders Ekstrand (författare), Annick Sjögren (författare), Åke Daun (författare), Inger Pedersen (författare), Aila Peterson (författare), Dieter K. Müller (författare), Lars Ericsson (författare), Håkan Tunón (författare), Kelvin Ekeland (författare), Christian Richette (författare), Emil Plisch (författare), Andrzej Markiewicz (foto), Ingrid Ramberg (form) 
Format:  
Språk: Svenska 
Antal sidor:  101 
Utgivningsår:  2006 Write a review