red. Pripp: Mångfald i kulturlivet


 

 


Vad innebär begreppet mångfald för arbete inom kulturinstituioner? I denna antologi varvas teoretiska tankar med praktiska erfarenheter gjorda av olika kulturarbetare. Utgivaren, Mångkulturellt centrum, hoppas på detta sätt kunna bidra till en genomgripande självreflektion inom kulturinstitutioner, "vilket krävs för att kunna överskrida de gränser som etablerats inom detta laddade fält". Antologin ger många intressanta perspektiv även för skolpersonal.

Några av titlarna: "Den koloniala bumerangen och kulturdiskursen" av Michael Azar, "Ofta motbjudande, ibland lockande, alltid enkla - varför ser bilderna av 'den muslimska världen' ut som de gör?" av Magnus Berg, "Att se rasismen i vardagen" av René Leòn.


Medverkande:  Oscar Pripp (redaktör), Farnaz Arbabi (författare), Michael Azar (författare), Alireza Behtoui (författare), Magnus Berg (författare), Paulina de los Reyes (författare), Nina Edström (författare), Jesper Fundberg (författare), Eva Hansen (författare), Fredrik Hertzberg (författare), Charlotte Hyltén-Cavallius (författare), Ebrima Kamara (författare), Rani Kasapi (författare), Teshome Wondimu (författare), Naseem Khan (författare), René León (författare), Petter Ljunggren (författare), Krister Malm (författare), Anis Moin (författare), Diana Mulinari (författare), Lotta Nilsson (författare), Brita Papini (författare), Alexandra Pascalidou (författare), Emil Plisch (författare), Yvonne Rock (författare), Owe Ronström (författare), Eva Saether (författare), Jette Saandahl (författare), Inghildá Tapio (författare), Ulrika Tapio Blind (författare), Catharina Thörn (författare), Jan Turtinen (författare), Ulla Wiklund (författare), Mohammed Zahran (författare). 
Format: Häftad 
Språk:  Svenska 
Antal sidor:  194 
Utgivningsår: 2004 Write a review