Sjögren: Här går gränsen


 

 


Hur väljer vi livspartner eller yrkesbana? Litar vi på våra närmaste eller på institutioner? Kompromissar vi för att värna om varandras integritet, eller försvarar vi vår heder med stolthet och generositet? Varför är det så att två grannar eller kollegor, till och med två makar, väljer olika väg i avgörande stunder? Spelar - utöver variationer i personlighetstyp och livsvillkor - det kulturella arbet en väsentlig roll härvidlag?Boken belyser de bakomliggande mekanismerna till hur vi organiserar vår vardag och varför.Annick Sjögren är själv född och uppvuxen i Frankrike och är docent i etnologi, forskare vid Mångskulturellt Centrum i Botkyrka samt knuten till Institutet för folklivsforskning vid Stockholms universitet.


Medverkande: Annick Sjögren (författare, foto), Nicklas Setterblad (foto) 
Format: Häftad 
Språk: Svenska 
Antal sidor: 220 
Utgivningsår: 1996 Write a review