red. Edström, Holmberg, Morberg, Nygård: Migration vår tradition


 

 


En öppen mötesplats? Ett slutet forskningsinstitut? En konferensanläggning? Ett kulturhus? En avsides krog på en äng i förorten eller rentav världens centrum? Eller som Leif Magnusson, verksamhetschef under trettiofem år,  gärna framhåller – en säker plats för osäkra frågor.

Svensk migration har varit reglerad i över ett sekel men  inte förrän vid slutet av sextiotalet började politiker närma  sig frågor om migrationens sociala konsekvenser. Botkyrka kommuns politiker kom tidigt att intressera sig för vad migration betyder för hela samhället och stiftade Mångkulturellt  centrum 1987.

I din hand håller du en bok där 31 av centrets vänner och medarbetare reflekterar över frågorna som sysselsatt dem själva och Mångkulturellt centrum genom åren. Följ med på en tidsresa och möt en irriterad diskrimineringsutredare, den första forskaren på plats, konstnären som fick folk att våga måla, läraren som rattade bussen till Kulubygden i Turkiet  och många, många fler.


Medverkande: Nina Edström (redaktör, författare), Katrin Holmberg (redaktör, författare), Mikael Morberg (redaktör, författare), Marit Nygård (redaktör), Monica Pourshahidi (förord), Oscar Pripp (författare), Ann Runfors (författare), Ingrid Ramberg (författare), Jesper Fundberg (författare), Aina Bigestans (författare), Nadia Banno Gomes (författare), Beatriz Lindkvist (författare), Christian Richette (författare), Hassan Hosseini (författare), Nora Weintraub (författare), Pirjo Lahdenperä (författare), Paul Lappalainen (författare), Edda Manga (författare), Yvonne Rock (författare), Ann Pettersson (författare), Anna Ulfstrand (författare), Elisabeth Boogh (författare), Tobias Hübinette (författare), Maureen Hoppers (författare), Charlotte Hyltén-Cavallius (författare), René León Rosales (författare), Ceylan Holago (författare), Dani Ruz (författare), Lillemor Lindell (författare), Lovisa Fhager Logothetis (författare),
Format: Trådhäftad
Språk: Svenska
Antal sidor: 153
Utgivningsår: 2023Write a review