Brinkemo, Lundberg: Klanen


 

 


Är klanen ett hot mot individens rättigheter? Är det liberalt att tillåta klanbaserade enklaver?

Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagens Sverige beskriver klansamhällen från antikens Grekland till dagens Sverige. En genomgående insikt är att den liberala demokratin utgår från individens rättigheter medan klansamhället bygger på att individen underkastas gemenskapen. Kan två så skilda ordningar någonsin förenas i samma stat? 


Medverkande: Per Brinkemo (författare, redaktör), Johan Lundberg (författare, redaktör), Nathan Shachar (författare), Lars Trädgårdh (författare), Tomas Lappalainen (författare), Joanne M Ferraro (författare), Jens Stillhoff Sörensen (författare), Anosh Ghasri (författare), Dennis Avorin (författare), Mark S Weiner (författare), Abdi-Noor Mohammed (författare), Richard Swartz (författare), Tom Sköld (översättare), Roland Poirier Martinsson (översättare), Lukas Möllersten (formgivare)
Format: Pocket
Språk: Svenska
Antal sidor: 318
Utgivningsår: 2019
Recensera produkt