Fridolin, Bodach Söderström: Maskiner och människor


 

 


Vid klimatmötet i polska Poznan i december 2008 svarade Fredrik Reinfeldt att "världen har inte oändligt med resurser" på frågan om det inte var tid att höja klimatambitionerna. Logiken i svaret är att det med en stigande global arbetslöshet, en ständigt vacklande finansmarknad och flera länder i djupa ekonomiska problem inte finns utrymme att samtidigt hantera klimatproblemen

Men - och det vill författarna till den här skriften peka på - i det som binder samman kriserna finns en möjlighet att hitta lösningar som faktiskt tar tag i flera problem samtidigt. Istället för att spela ut de stora problemen mot varandra kan man söka hållbara lösningar för nuet och framtiden. Det går att ställa om till ett samhälle som är klimatvänligt, resurssnålt och socialt inkluderande.

Och det måste göras nu. För att bryta oljeberoendet, skapa förutsättningar för miljövänligare infrastruktur och tekniklösningar, biologisk mångfald och minskade ekonomiska klyftor måste politiken förändras till att satsa och investera. Detta gäller inte minst för Sveriges del, som trots flera stora branschkriser fortfarande är en stor industri- och kunskapsnation. I ett globalt perspektiv är det redan nu gröna, miljövänliga tekniker som efterfrågas, och det är inom den gröna sektorn som nya arbeten kommer att skapas.

Här gäller det för Sverige att hänga med. Att ställa om samhälle, politik och produktion i Sverige. Stora frågor, men nödvändiga om Sverige fortsatt ska vara en industri- och kunskapsnation.

Boken vill väcka en diskussion om framtidens arbete och hur det genom grön teknik kan skapas nya arbeten. Boken kan med fördel användas som diskussionsunderlag.

Gustav Fridolin var riksdagsledamot mellan 2002 och 2006 för Miljöpartiet. Därefter har han arbetat som folkhögskolelärare och för TV4. Sedan valet 2010 är han återigen riksdagsledamot och Miljöpartiets talesperson i industripolitiska frågor.

År 2006 kom hans debutbok Från Vittsjö till världen och 2009 kom boken Blåsta!
Ulf Bodach Söderström har varit ordförande för Grön ungdom och suttit i styrelsen för den gröna tankesmedjan Cogito. Han har även arbetat som journalist, redaktör och copywriter och är nu pressekreterare på Miljöpartiets riksdagskansli. 


Medverkande: Gustav Fridolin (författare(, Ulf Bodach Söderström (författare), Gunnar Lind (formgivare)
Format: Pocket
Språk: Svenska
Antal sidor: 174
Utgivningsår: 2011Recensera produkt