Khamis, Eliwi, Bahmani: Handbok för samhällsbyggare


 

 


Boken är utgiven i samband med LSU och projektet DEMO. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer är en intresse- och samarbetsorganisation som samlar nationella barn- och ungdomsorganisationer. De drev det treåriga demokratiprojektet DEMO – Demokrati, engagemang, medmänsklighet, organisering under 2013-2016. Syftet med projektet var att tillsammans med LSU:s medlemsorganisationer, lokala föreningar, skolor och mötesplatser för ungdomar utveckla metoder för att sprida de demokratiska värderingar som präglar det unga civilsamhället i Sverige. De ville också möta ungas engagemang, stärka dem i förståelsen om hur man går från tanke till handling och förenkla vägen till organisering.


Medverkande: Ali Khamis (författare), Haidar Eliwi (författare), Sina Bahmani (författare), Nathaly Salas (redaktör), David Quintanilla (projektledare), Ning Bark (grafisk form) 
Format: Häftad 
Språk: Svenska 
Antal sidor:  93 
Utgivningsår: 2016 Recensera produkt