Edström, Hyltén-Cavallius: Osmos – inkludering i kulturlivet


 

 


"Vårt mål har varit att samla, sammanställa och analysera erfarenhetsbaserad kunskap kring arbetet med etnisk och kulturell mångfald från verksamheter på kulturinstitutioner i hela landet. Vi har velat samla goda exempel på metoder och angreppssätt som vi tror kan tjäna som inspiration och förebilder. Men vi vill också diskutera de insatser i verksamheterna där man stöter på problem."


Rapporten avslutas med ett antal råd som handlar om att:

  • utveckla metoder för urval och kvalitetssäkring
  • samverka med omvärlden
  • satsa på icke-hierarkiska mötesplatser, samt att
  • föra tankarna närmre handling i allt från strategiska platser till budget


Medverkande:  Nina Edström (författare), Charlotte Hyltén-Cavallius (författare), Andrzej Markiewicz (foto), Ingrid Ramberg (grafisk form) 
Format: Klammerhäftad
Språk: Svenska 
Antal sidor: 58 
Utgivningsår:2011 Recensera produkt