red. Hyltén-Cavallius: Dressing Swedish


 

 


Att klä sig svenskt? 

Att klä sig är en vardaglig praktik. Alla gör det, hela livet, över hela världen. Med olika klädstilar uttrycker vi identiteter av olika slag: individuella, nationella, regionala, hybrida, subkulturella eller minioritetsbaserade. Vad innebär det att klä sig svenskt och hur har denna svenskhet formats över tid? Folkligt dräktskick har blivit förkroppsligade symboler för nationen – det svenska. Samtidigt signalerar folkdräkterna regionala tillhörigheter. Vad ryms i svenskheten och vad ryms inte? Har något blivit särskilt omstritt? Vad händer när textila uttryck förknippade med identiteter förflyttas och hittar nya hemvister? En ny svenskhet har tagit form i Amerika. Samtidigt formas en ny svenskhet i Sverige. Att använda folkdräkt är traditionellt samtidigt som folkdräkten i vår samtid allt mer individualiseras och politiseras.


Dressing Swedish?

Getting dressed is an everyday experience, for everyone, all over the world. Different styles of clothing express diffrent kinds of identities. What does "dressing like a Swede mean"? How has this "Swedishness" developed over time? Folk costumes have become a symbol for the nation, and also signal affinity for a specific region. But what does Swedishness include? And what does it not? What happens when textile expressions associated with a specific identity and a particulat nation migrate? A new Swedishness has taken shape in America, and a new Swedishness is forming in Sweden. Wearing folk costume has long been a tradition. Today it is also becoming increasingly individualized and politicized.


Medverkande: 
Format: Klammerhäftad
Språk: Svenska,engelska
Antal sidor: 41
Utgivningsår:  2014Recensera produkt