Holmberg, Norell, Nygård, Hammarström: Lås upp


 

 


Lås upp är ett normutmanande metodmaterial för dig som arbetar med ungdomar i högstadie- och gymnasieålder. Materialet ger kunskap och inbjuder till diskussion om normer kring genus, sexualitet och heder. Det innehåller information och övningar för både pedagoger och elever.

Lås upp kan låsa upp invanda föreställningar och skapa utrymme för nya handlingsmöjligheter. Materialet utgår från mänskliga rättigheter, skolan strydokument och svensk lagstiftning.


Medverkande:  Lotta Armijo Holmberg (författare), Anja Norell (författare), Marit Nygård (författare), Johanna Hammarström (projektledare), Naomi Carter (grafisk form, illustration), Aleksandra Kowalska (grafisk form, illustration) 
Format: Spiralbunden 
Språk: Svenska 
Antal sidor:  114 
Utgivningsår:  2015Recensera produkt