Aziz: Rådslag. Hur funkade det?


 

 


Målet med rådslagssatsningen var att pröva en ny metod för dialog och delaktighet, att låta medborgarna påverka utformningen av åtgärder inom en viss ekonomisk och fysisk ram samt att öka det demokratiska deltagandet. Syftet med utvärderingen är att identifiera och diskutera de hinder eller svårigheter som nyckelpersoner har upplevt med processen samt att bedöma hur väl uppsatta mål har förverkligats genom satsningen.


Medverkande:  Maria Aziz (författare), Andrzej Markiewicz (foto), Ingrid Ramberg (illustratör)   
Format: Klammerhäftad
Språk: Svenska 
Antal sidor: 32 
Utgivningsår:2010 Recensera produkt