Ronström, Runfors, Wahlström: "Det här är ett svenskt dagis"


 

 


Barnstugorna i norra Botkyrka framställs ofta av personalen som svenska utposter i en annars icke-svensk omgivning.

Etnologerna Owe Ronström och Ann Runfors och socialantropologen Karin Wahlström har intervjuat barnstugepersonal, för vilka under nittiotalet frågat om "svenskhet" blivit allt viktigare.

Att vara svensk betyder här att tala svenska, att respektera allemansrätten, att uppskatta lukten av svamp i skogen en klar höstdag, att fira midsommar lucia, påsk och andra "svenska dagar".

Tillsammans och var för sig fungerar språket, naturen och traditionerna som metaforer för kulturell identitet och som tecken på graden assimilation och integration.

Utifrån barnstugornas verklighet, synsätt och praktik belyser författarna frågor som med tiden blivit alltmer brännande och aktuella.


Medverkande: Owe Ronström (författare), Ann Runfors (författare), Karin Wahlström (författare) 
Format: Häftad 
Språk:  Svenska 
Antal sidor: 207 
Utgivningsår:  1998 Recensera produkt