Furumark: Varför blir det så snett II?


 

 


De senaste åren har diskussionerna om kön, klass och etnicitet allt mer intensifierats på samhällets alla fronter. Inom konstsektorn dominerar en vit högutbildad medelklass både publik och anställda. Rapporten Varför blir det så snett II? söker svar på varför det ser ut såhär och vad man kan göra åt det.

Genom djupintervjuer med ledande personer inom konstvärlden ställs frågor om vad som ger status och makt och hur det relateras till frågor om kön, klass och etnicitet. Istället för att undersöka "de andra" i form av arbete, kvinnor eller människor med utländsk bakgrund riktar Varför blir det så snett II? ljuset mot de interna sociala spelreglerna inom en samhällselit och hur de reglerna i vissa fall verkar exkluderande.

Anna Furumark skrev rapporten under sitt arbete på Mångkulturellt centrum i Stockholm, hösten 2004. Furumark är projektledare och har tidigare arbetat på konstnärliga högskolor och museer.

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Konstfack, Liljevalchs konsthall och Mångkulturellt centrum i Stockholm.


Medverkande:  Anna Furumark (författare)
Format: Häftad
Språk: Svenska
Antal sidor:  155
Utgivningsår:  2004Recensera produkt