Aziz: Hållbar jämställdhet


 

 


Pilotprojektet är en del av Botkyrka kommuns satsning på att införliva jämställdhetsperspektivet som en form av kvalitetsutveckling av ordinarie verksamhet. Den utbildning som här utvärderas var riktad till tjänstemän inom vård- och omsorgsförvaltningen. Utbildningens syfte var bland annat att erbjuda tjänstemännen en grund för att granska sin egen biståndsbedömning ur ett jämställdhetsperspektiv.


Medverkande: Maria Aziz (författare), Andrzej Markiewicz (omslagsfoto), Ingrid Ramberg (grafisk form) 
Format: Klammerhäftad
Språk: Svenska 
Antal sidor: 30 
Utgivningsår: 2010 Recensera produkt