Skovdahl: Skeletten i garderoben


 

 


De rasistiska stereotyper och tänkesätt som förekommer i dagens samhälle, härrör i sista hand ur en lång tradition av vetenskapligt och "finkulturellt" rastänkande i Europa. Detta är ett område kring vilket vi behöver gedigen kunskap - rasismen kan inte motarbetas enbart genom officiella fördömanden.

Skeletten i garderoben behandlar frågor kring begreppet rasism, dess innebörd och avgränsning, det europeiska rastänkandets historiska uppkomst, rasbegreppets användning inom biologin och antropologin, darwinismens tillämpning på människan, samt nazismens ideologi och socialpsykologi.


Rasistiska stereotyper och tänkesätt som förekommer i dagens samhälle, härrör i sista hand ur en lång tradition av vetenskapligt och "finkulturellt" rastänkande i Europa. Här får vi möta rasismens idéhistoriska rötter.


Medverkande: Bernt Skovdahl (författare)
Format: Häftad
Språk:  Svenska
Antal sidor: 183
Utgivningsår: 2012Recensera produkt