Edström: Mera mångfald i Botkyrka


 

 


Mångkulturellt centrum har följt policy- och praktikutvecklingen i Botkyrka kommuns mångfaldsarbete under 10 år. Chefer och nyanställda kommer till tals i rapporten som vänder sig till chefer i Botkyrka och andra offentliga organisationer.


Medverkande: Nina Edström (författare), Andrzej Markiewicz (omslag), Ingrid Ramberg (grafisk form) 
Format: Häfte 
Språk: Svenska 
Antal sidor: 58 
Utgivningsår: 2009 Recensera produkt