Klokbok - Om lokal Unescosamverkan i Sverige


 

 


Boken är kostnadsfri. Endast porto tillkommer.


Att arbeta lokalt och konkret för en socialt hållbar utveckling – där alla människor har lika rättigheter och möjligheter – det är ett arbete med många utmaningar. Det är lätt att fastna i alla hinder som finns. Samtidigt är det också många som söker nya sätt att tänka och agera för att påverka samhällsutvecklingen.

Föreningen LUCS, där Mångkulturellt centrum är en av medlemmarna, har tillsammans fem års erfarenheter och kunskap just kring detta. Nu samlas dessa erfarenheter i en bok: Klokbok – Om lokal Unescosamverkan i Sverige.

Det är en liten bok som presenterar olika tankar kring frågor som demokrati och mänskliga rättigheter, och om vad exempelvis ett interkulturellt förhållningssätt kan handla om.


Medverkande:  Karin Bruce (redaktör), Leif Magnusson (redaktör), Mikael Morberg (redaktör) 
Format: Häftad 
Språk: Svenska 
Antal sidor: 77 
Utgivningsår:  2020 Recensera produkt