red. Harms, Skoglund: Om det oförutsägbara


 

 


Om det oförutsägbara är en antologi som berör livets nyckfullhet och hur vi bemöter den. Det är kanske av nyfikenhet du har börjat läsa denna baksida? Det var också nyfikenhet som fick bokens redaktörer Angelica Harms och Pia Skoglund att undersöka hur vi förhåller oss till det vi inte kan förutsäga. De valde att be skribenter och bildmakare som de mötte under processens gång att förutsättningslöst reflektera över det oförutsägbara. De medverkande bidrar med mycket skilda ingångar och de har alla ett starkt engagemang för lic och samhälle. Trots att vi alla vet att livet är föränderligt blir vi, gång på gång, förvånade och rentav förolämpade när livet inte blir som vi tänkt oss. Så skilda skeenden som oberäkneliga pandemier och plötsliga förälskelser får oss lätt att förlora känslan av kontroll. Men är det bara av ondo? Kan det oförutsägbara vara en källa till nya insikter och vetande? Är det möjligt att möta det oförväntade med större öppenhet, förundran och beredskap? Boken undersöker och problematiserar det oförutsägbara ur olika perspektiv och bidrar till en vidgad förståelse för det oförutsägbaras problem och möjligheter. Men ämnet är förstås outtömligt och oförutsägbart...


Medverkande: Angelica Harms (redaktör), Pia Skoglund (redaktör), m.fl.
Format: Danskt band
Språk: Svenska
Antal sidor: 181
Utgivningsår: 2022Recensera produkt