red. Manga, Gardell: Att mäta rasism


 

 


I denna bok undersöks frågan om att mäta rasism från en rad teoretiska och historiska synvinklar och ett konkret förslag presenteras på hur rasismens effekter för olika befolkningsgrupper skulle kunna mätas: Balingsholmsmodellen. Denna modell kan användas för att undersöka hur rasism inverkar på människors livsvillkor på nationell och regional nivå.

Rasism har långtgående konsekvenser för människors livsvillkor och för samhällets demokratiska grund. Samtidigt är rasism inte en naturordning utan ett politiskt problem som kan påverkas och på sikt åtgärdas. För att förändra rasism krävs kunskapsbaserat arbete och ändamålsenliga uppföljningsverktyg. Att mäta rasism utan att reproducera rasism är dock en utmanande uppgift.Författare: Edda Manga (författare), Mattias Gardell (författare), Alireza Behtoui (författare), René León Rosales (författare), Alexander Ekelund (författare), Linnea Frank (omslagsbild)
Format: Kartonnageband
Språk: Svenska
Antal sidor: 200
Utgivningsår: 2022Recensera produkt