Hübinette, Tigervall: Adoption med förhinder


 

 


Vad innebär svenskhet och hur får man se ut om man ska räknas som svensk?
I Sverige menar vi vanligen att diskriminering hänger samman med faktorer som språk, namn, religion och kultur. Men även ras är en högst levande diskriminerande kategori i den svenska samtiden.


I denna bok berättar adopterade och adoptivföräldrar om systematisk diskriminering i vardagen. Många har utvecklat en hög grad av medvetenhet om svenskhetens gränser. Ändå kan de vittna om hur svårt det är att bjuda motstånd mot vardagsrasismen. I Sverige råder en konsensusmentalitet i vardagen, och att undvika konfliktsituationer blir ofta viktigare än att markera avstånd mot rasistiska handlingar och ord. Att adopterade behandlas som om de inte vore riktiga svenskar hanteras av de adopterade bland annat genom att de prövar olika identitetsstrategier kopplade till svensk respektive ursprungslandets kultur de försöker leva upp till det omgivningen förväntar sig av dem.
Adoptivföräldrarnas strategier handlar främst om att stärka barnen och ge dem kärlek, så att de ska klara av ett liv i ett samhälle där vardagsrasism ingår som grundförutsättning för alla som inte ser svenska ut.


 

Medverkande: Carina Tigervall (författare), Tobias Hübinette (författare)
Format: Danskt band
Språk: Svenska
Antal sidor: 322
Utgivningsår: 2008Recensera produkt